Budowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego (wygasły...)


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informujemy, iż przetarg nieograniczony dot. Opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu” został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy - prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Krzystanek


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.05.2005. Wygasa 25.05.2005. Odsłon 1233, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony