Remont ulicy OSTRÓWEK w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r. (wygasły...)

ZP.271.1.45.2011.DDR                                                                                                                                 Sandomierz 2011.09.06
                                                                  

 

                                                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


                     
dot.: przetargu nieograniczonego pn. Remont ulicy OSTRÓWEK w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r.

Uprzejmie informujemy, iż w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie,  27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4.
Wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy- prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy ponadto, iż w w/w postępowaniu złożono 5 ofert:

Oferta nr 1 -  Wojtas Marian
                      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
                      „DR0KAM – PIASECZNO” 
                       27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26
                       - uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 8,63 pkt

Oferta nr 2 -  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o.
                     w Opatowie, 27-500 Opatów, ul.Ćmielowska 4
                      - uzyskała w jedynym kryterium „cena” -10 pkt

Oferta nr 3 -  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.
                      37-450 Stalowa Wola, ul.Przemysłowa 8
                      - uzyskała w jedynym kryterium „cena”  - 7,53 pkt

Oferta nr 4   - „BUDROMOST – STARACHOWICE” Spółka z o.o. 
                       27-215 Wąchock, ul.Św.Rocha 31
                      - uzyskała w jedynym kryterium „cena” - 8,87 pkt

Oferta nr 5 -     Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego
                        „INŻDRÓG Sp.z o.o.
                         37-450 Stalowa Wola ul.Wrzosowa 97
                        - uzyskała w jedynym kryterium „cena” - 7,02 pkt

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 06.09.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 06.09.2011. Wygasa 20.09.2011. Odsłon 1326, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony