„Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. K (wygasły...)

ZP.271.1.31.2012.JPA                                                                                                                                    Sandomierz ,2012-08-21

 


        
                                                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9”


            Zamawiający - Gmina Miejska w Sandomierzu informuje, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „EKO-DROGPOL sp. j. A. Markowski,
M. Markowska, 23-250 Urzędów, ul. Partyzantów 32 – wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy  - prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi SIWZ i jest najkorzystniejsza cenowo.


W  powyższym postępowaniu zostało złożone 7 ofert:


 Oferta Nr 1 - „InnEco” Sp. z o.o. 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A
                      
                          w jedynym kryterium „cena” uzyskała 9,82 pkt


Oferta Nr 2 – MEGALIT Edyta Wiącek 28-230 Połaniec, ul. Mielecka 73

                        w jedynym kryterium „cena” uzyskała 7,38 pkt


Oferta Nr 3 -  Belgips PHU Renata Bryła 27-600 Sandomierz, ul. Lubelska 47a
       
                       w jedynym kryterium „cena” uzyskała 9,10 pkt

Oferta Nr 4 -  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PHU „SAMBET”
                        Sokolniki ul. Furmańska 54, 39-432 Gorzyce

                       w jedynym kryterium „cena” uzyskała 8,92 pkt

 

Oferta Nr 5 -  DROMAR R. L. Bożek ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Św.

                      
Oferta Nr 6 -  Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL sp. j. A. Markowski,
                       M. Markowska, 23-250 Urzędów ul. Partyzantów 32

                       w jedynym kryterium „cena” uzyskała 10 pkt

Oferta Nr 7 -  Zakład Remontowo-Budowlany Michał Lipiński, ul. Okrzei 7
                      27-600 Sandomierz

                         w jedynym kryterium „cena” uzyskała 9,59 pkt

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 21.08.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 21.08.2012. Wygasa 04.09.2012. Odsłon 1172, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony