„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1”. (wygasły...)

Or.271.1.1.2018.JPA                                                                         Sandomierz 2018-03-07

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1.

 

 

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10 39-400 Tarnobrzeg. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena 60%, skrócenie terminu realizacji 20%, wydłużenie okresu gwarancji 20%).

 

 

W powyższym postępowaniu zostało złożone4oferty:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt - cena

Liczba pkt – skrócenie terminu realizacji

Liczba pkt – wydłużenie okr. gwarancji

Liczba pkt – ogółem

1

Firma Gutkowski Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

2,99

2,00

2,00

6,99

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10 39-400 Tarnobrzeg

6,00

1,55

2,00

9,55

3

APIS POLSKA Sp. z o. o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław

3,15

0,96

2,00

6,11

4

WODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

3,13

0,90

2,00

6,03

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 07.03.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 07.03.2018. Wygasa 21.03.2018. Odsłon 658, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony