Budowa ulicy Nowej Sandomierzu (wygasły...)

ZP.271.1.8.2012DGA                                                                            Sandomierz, dn.2012.03.22

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Nowej
w Sandomierzu”

Uprzejmie informujemy, iż w postepowaniu jw. zamawiający wybrał ofertę  firmy Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO, Piaseczno 84/21-26, 27-670 ŁONIÓW. Oferta jest zgodna z przepisami ustawy-prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy ponadto, iż w w/w postępowaniu zostało złożone 7 ofert:

Oferta nr 1
SKANSKA S.A., ul. Gen.J.Zajączka 9,
01-518 WARSZAWA
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 8,64pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.,
ul. Kolejowa 6, 23-200 KRAŚNIK
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 9,07 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk,
ul. Wiśniowa 5A, 27-600 SANDOMIERZ
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 8,46 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc
ul. Zwierzyniecka 16F, 39-400 TARNOBRZEG
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 8,93 pkt

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec, Stanisław Wójcik
ul. Sudół 45c, 27-400 OSTROWIEC ŚW.
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 5,81 pkt

Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „INŻDRÓG” Spółka z o.o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 STALOWA WOLA
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 8,93 pkt

Oferta nr 7
Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
Piaseczno 84/21-26, 27-670 ŁONIÓW
-uzyskała w jedynym kryterium cena-100%- 10 pkt
       

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 22.03.2012
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 22.03.2012. Wygasa 31.03.2012. Odsłon 1193, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony