Ulepszenie nawierzchni na ciągach pieszych i pieszorowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu” (wygasły...)

ZP.271.1.24.2011.JPA                                                                                                                                     Sandomierz 2011.06.21

 

         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający –Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż przetarg nieograniczony pn. ”Ulepszenie nawierzchni  na ciągach pieszych i pieszorowerowych w Parku Piszczele w Sandomierzu” został  unieważniony na podst.art.93 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 21.06.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 21.06.2011. Wygasa 05.07.2011. Odsłon 1056, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony