„Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parking (wygasły...)

  

ZP.341-8/3/10                                                                                         Sandomierz, dn. 24.03.2010r

 

                                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn.„Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40cm, placów, schodów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 18 628 m2 oraz innych terenów nie wymienionych w w/w załączniku, a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu”


Uprzejmie informujemy, iż w w/w przetargu zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KALTEX” z Kielc.
Oferta jest zgodna z przepisami ustawy– Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Umowa w sprawie powyższego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy jednocześnie, iż w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

Oferta nr 1 -  PHU „KALTEX”
  ul. Poklasztorna 103B/8, 25-714 KIELCE
  - uzyskała w jedynym kryterium „cena”-10 pkt

Oferta nr 2- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.W SANDOMIERZU
  ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
  - uzyskała w jedynym kryterium „cena”-8,06 pkt

 

 

 


                                                                                                                         

 

 

 

  
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 24.03.2010
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 24.03.2010. Wygasa 14.04.2010. Odsłon 3572, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony