Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sa (wygasły...)

Informujemy, iż przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Sandomierzu” został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy- prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 23.08.2005
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 23.08.2005. Wygasa 13.09.2005. Odsłon 1074, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony