„Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza – tablic informacy (wygasły...)

ZP.271.1.25.2012.JPA                                                                                                                             Sandomierz, dn. 2012.07.26

 


                                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot.: „Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza – tablic informacyjnych , tablic kierujących pieszych, tablic z informacją uliczną oraz tablic z informacją adresową”

 

 

 Zamawiający – Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w powyższym postępowaniu wybrał ofertę PHU „ROMA” Janusz Goraj, ul. Wojska Polskiego 15, 27-600 Sandomierz – wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

W postępowaniu jw. zostało złożone 2 oferty:

Oferta Nr 1 - PHU „ROMA” Janusz Goraj, ul. Wojska Polskiego 15,
                     27-600 Sandomierz
                       - w jedynym kryterium „cena” uzyskała  10 pkt

Oferta nr 2 - UTAL SP Z O .O. Poznań –Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9,
                     62-006 Kobylnica
                       - w jedynym kryterium „cena” uzyskała 5,73   pkt

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 26.07.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 26.07.2012. Wygasa 09.08.2012. Odsłon 1368, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony