Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznak (wygasły...)

Or.271.1.13.2016.JPA                                                                                              Sandomierz 2016-10-10

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. wyboru oferty w postępowaniu pn. „Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy: Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu”

 

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę firmy tj.: db Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany - oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%. i gwarancja – 40%).

 W powyższym postępowaniu zostało złożone 3 oferty:

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt - cena

Liczba pkt -gwarancja

Liczba pkt ogółem

1

VINNARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

    -

 

    -

 

Oferta odrzucona

2

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.,
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

      -

 

    

      -

 

Oferta odrzucona

3

db Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany

  6 pkt

    

 

4 pkt

 

       

 

10 pkt

 

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 10.10.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 10.10.2016. Wygasa 24.10.2016. Odsłon 666, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony