Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (...) (wygasły...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 do pobrania poniżej.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 24.07.2019
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 24.07.2019. Wygasa 08.08.2019. Odsłon 162, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony