”KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ” (wygasły...)

ZP.271.1.5.2012.DDR                                                                                                                                      Sandomierz 2012.02.16

 

 

     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

            Zamawiający – Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż przetarg nieograniczony pn. ”KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ” został  unieważniony na podst.art.93 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 16.02.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 16.02.2012. Wygasa 01.03.2012. Odsłon 1035, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony