Remont placu oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 (wygasły...)

Sandomierz 19.06.2009r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont placu oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6” zamawiający wybrał ofertę Firmy Remontowo-Budowlanej ”MAXIMUS-DOM” Gliszczyński Paweł z Kielc.
Cena wybranej oferty: 85.813, 84 zł brutto.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy, iż w w/w przetargu zostało złożone 3 oferty:
Oferta nr 1: Firma Handlowo-Usługowa „KOP-BUD” Waldemar Żak
ul. Szlachecka 41A, 39-400 Tarnobrzeg
-oferta odrzucona
Oferta nr 2: Zakład Remontowo-Budowlany Michał Lipiński
ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz
- w jedynym kryterium „cena” uzyskała – 7,27 pkt.
Oferta nr 3: Firma Remontowo-Budowlana ”MAXIMUS-DOM” Gliszczyński Paweł
ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce
- w jedynym kryterium „cena” uzyskała - 10 pkt.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 19.06.2009
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 19.06.2009. Wygasa 04.07.2009. Odsłon 1133, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony