Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu (wygasły...)

ZP.341-15/10                                                 Sandomierz, dn.08.06.2010r

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.6 ustawy- Prawo zamówień publicznych- wystąpiła istotna zmiana okoliczności (powódź) powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2010
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2010. Wygasa 25.06.2010. Odsłon 1178, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony