Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i placu do rekreacji przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu (wygasły...)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i placu do rekreacji przy Gimnazjum  Nr 1 w Sandomierzu”


Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy– Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę firmy : Usługowy Zakład Elektryczny Ryszard Mizielski, ul. Gen.J.Dąbrowskiego 26, 27-600 Sandomierz.
Wybrana oferta jest zgodna z  przepisami ustawy jw., spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy ponadto, iż w w/w postępowaniu zostało złożone 7 ofert:Oferta nr 1
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 8,03 pkt

Oferta nr 2
„EKOBOX” Sp.z o.o.
ul.J.Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 6,41 pkt

Oferta nr 3
Usługowy Zakład Elektryczny
Ryszard Mizielski
ul. Gen.J.Dąbrowskiego 26
27-600 SANDOMIERZ
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 10 pkt


Oferta nr 4  
Wielobranżowa Firma Usługowa
Jerzy Bogdał
32-005 Staniątki 510
  - uzyskała w jedynym kryterium „cena”-  5,39 pkt

Oferta nr 5 
PW HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński
Spółka komandytowa
ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Św.
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-  8,61 pkt

Oferta nr 6 
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
EDWARD KUŚMIERZ
Opoka Kolonia 8A
23-235 ANNOPOL
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 9,50 pkt

Oferta nr 7
TEGER S.C.
M.Roś, M.Roś
ul. Budowlanych 10
39-400 TARNOBRZEG 
 - uzyskała w jedynym kryterium „cena”-9,02  pkt


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 23.06.2010
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 23.06.2010. Wygasa 09.07.2010. Odsłon 1412, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony