Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy Partyzantów w Sando (wygasły...)

ZP.271.1.35.2012.JPA                                                                  Sandomierz 2012-08-14

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dot.:  przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie zniszczonej jezdni asfaltobetonowej wraz z przepustami i rowem ulicy Partyzantów w Sandomierzu od km 0+250 do km 0+650”


Zamawiający– Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne wybrał ofertę firmy Wojtas Marian – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów – wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy  - prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz jest najkorzystniejsza cenowo.


W postępowaniu jw. zostało złożone 4 oferty:

Oferta nr 1   
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego
„Inżdróg” Sp. z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
 - w jedynym kryterium „cena” uzyskała- 7,73 pkt

Oferta nr 2
Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”
 Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
 - w jedynym kryterium „cena” uzyskała -10 pkt

Oferta nr 3 
Karol Cieśla Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
 Chybice 77, 27-225 Pawłów
 - w jedynym kryterium „cena” uzyskała- 8,28 pkt
 

Oferta nr 4 
 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
 ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola
 - w jedynym kryterium „cena” uzyskała- 8,02 pkt

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 14.08.2012
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 14.08.2012. Wygasa 20.08.2012. Odsłon 1261, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony