Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Patkowskiego (wygasły...)


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informujemy, iż w przetargu nieograniczonym dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) do budynków mieszkalnych przy ul. Patkowskiego w Sandomierzu, Komisja Przetargowa wybrała ofertę: Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego TARNOSAN Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
Cena wybranej oferty: 125.013,44 zł brutto.


Z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Krzystanek
Zastępca Burmistrzapowrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2005. Wygasa 03.06.2005. Odsłon 2662, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony