Modernizacja ulicy Trześniowskiej - bocznej w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz, dn. 20.05.2009r
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYZgodnie z art.92 ust.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Modernizacja ulicy Trześniowskiej - bocznej w Sandomierzu polegająca na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem oraz budowie oświetlenia.” zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum firm: Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak ze Stalowej Woli -Pełnomocnik konsorcjum
i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.
ze Stalowej Woli.
Cena wybranej oferty: 585.667,07 zł brutto.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Jednocześnie informujemy, iż w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4, 27-500 OPATÓW
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 8,69 pkt
Oferta Nr 2: Konsorcjum Firm:
Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„NOWEX” Tadeusz Nowak – Pełnomocnik konsorcjum
ul. Okulickiego 127
37-450 STALOWA WOLA
i
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjno-Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 STALOWA WOLA
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 10 pkt


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 21.05.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 21.05.2009. Wygasa 06.06.2009. Odsłon 1064, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony