Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (wygasły...)

ZP.271.1.5.2014.JPA                                                                                                                                Sandomierz, 2014-03-24

 

 


                                                                    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomierzu przy
ul. Lubelskiej”

 

Zamawiający - Gmina Miejska w Sandomierzu uprzejmie informuje, iż powyższe postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy – prawo zamówień publicznych - ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014. Wygasa 08.04.2014. Odsłon 1065, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony