Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu” (wygasły...)

OR.271.2.16.2016.DDR                                                                                                                           Sandomierz 2016-09-15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen” na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu”

 

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez firmę: Firma Usługowo-Handlowa „KRESKA” inż. Krzysztof Buczyński, ul. Wyspiańskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg. Cena wybranej oferty: 67 650,00 zł.

Powyższa oferta spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 15.09.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 15.09.2016. Wygasa 29.09.2016. Odsłon 790, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony