„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administra (wygasły...)

Or.271.2.7.2018.JPA                                                                                                                         Sandomierz, 2018-03-14

 

 

 

 

 

                                                                               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

    Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen” na zadanie pn.: Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”.

 

 

 

Zamawiający – Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez: ROBSON Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz. Cena brutto za- 1 m² wyremontowanej drogi o nawierzchni gruntowej– 39,61 zł brutto, 1 m² wyremontowanej drogi o nawierzchni tłuczniowej – 10,46 zł brutto, czas naprawy zgłoszonych usterek – 1 dzień.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt wg kryteriów jw.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 14.03.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 14.03.2018. Wygasa 28.03.2018. Odsłon 457, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony