Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – śmieciarki napędzanej CNG (wygasły...)

ZP.271.1.32.2011.DGA                                                                                           Sandomierz, 2011.07.04

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – śmieciarki napędzanej CNG

 

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w postępowaniu jw. wybrał ofertę MAŁOPOLSKIEJ WYTWÓRNI MASZYN Brzesko Sp. z o.o., ul. Szczepanowska 21,
32-800 BRZESKO - oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu jw. została złożona 1 oferta,  która w jedynym kryterium cena-100% uzyskała 10 pkt.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.07.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 04.07.2011. Wygasa 15.07.2011. Odsłon 1546, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony