Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowe (wygasły...)

ZP.271.1.14.2011.DGA                                                                                                                                                            Sandomierz,2011-05-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


dot.  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych”


Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy – prawo zamówień publicznych informujemy, iż w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce.
Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych i jest najkorzystniejsza cenowo.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiajacy odrzucił z w/w postępowania następujące oferty:

 Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna, ul. Mełgiewska 38b/14, 20-234 Lublin- podstawa prawna– art.89 ust.1 pkt.2 i 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych-brak wymaganej w SIWZ wyceny prac projektowych oraz rażąco niska cena,
 Konsorcjum firm: SMP Projektanci, Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J., ul. Promienista 87a/1, 60-141 Poznań- Pełnomocnik konsorcjum i Pracownia Inżynierska SZUBERT Łukasz Szuba ul. Jawornicka 13A/6, 60-161 Poznań- podstawa prawna-art.89 ust.1 pkt.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych- brak wymaganej w SIWZ wyceny prac projektowych,
 PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk- podstawa prawna- art.89 ust.1 pkt. 2 i 4 ustawy-Prawo zamówień publicznych- brak wymaganej w SIWZ wyceny prac projektowych oraz rażąco niska,
 Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c., A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 2,
44-121 Gliwice- podstawa prawna-art.89 ust.1 pkt.2 ustawy-Prawo zamówień publicznych- brak wymaganej w SIWZ wyceny prac projektowych,
 DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice- podstawa prawna- art.89 ust.1 pkt.2 ustawy-Prawo zamówień publicznych -brak wymaganej w SIWZ wyceny prac projektowych

W postępowaniu jw. zostało złożone 12 ofert:
Oferta nr 1
Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek,
ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-4,06 pkt

Oferta nr 2
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.,
ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-10 pkt

Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. J.,
ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków- Pełnomocnik konsorcjum
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o
ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków-Partner konsorcjum
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-7,38 pkt

Oferta nr 4
Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego
„ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk – spółka jawna,
ul. Mełgiewska 38b/14, 20-234 Lublin
-oferta odrzucona

Oferta nr 5
Konsorcjum firm:
SMP Projektanci, Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J.,
ul. Promienista 87a/1, 60-141 Poznań- Pełnomocnik konsorcjum
Pracownia Inżynierska SZUBERT Łukasz Szuba
ul. Jawornicka 13A/6, 60-161 Poznań- Partner konsorcjum
-oferta odrzucona

Oferta nr 6
PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.,
Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk
-oferta odrzucona

Oferta nr 7
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Tarnobrzegu Zespół Usług Technicznych i Projektowych,
ul. 1 Maja 8, 39-400 Tarnobrzeg,
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-8,56 pkt

Oferta nr 8
BPI Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o. o.,
ul. Puszczyka 18a m.8, 02/785 Warszawa
- uzyskała w jedynym kryterium „cena”-5,89 pkt


Oferta nr 9
Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c., A. Biegański, D. Biegańska,
ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice
- oferta odrzucona


Oferta nr 10
Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A Klecha,
ul. Orzeszkowej 14, 39-300 Mielec
-uzyskała w jedynym kryterium „cena”-6,00 pkt

Oferta nr 11
Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
-uzyskała w jedynym kryterium „cena”-5,15 pkt

Oferta nr 12
DRAFT Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek, D. Białas,
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
- oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.05.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 17.05.2011. Wygasa 27.05.2011. Odsłon 1701, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony