Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych (wygasły...)

ZP.271.1.52.2011. JPA                                                                                                           Sandomierz 2011.10.12                            

 

                                                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn.  „Opracowanie 2 szt. operatów szacunkowych uszkodzonych budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki po powodzi maj-czerwiec 2010r.”

 


 Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy – prawo zamówień publicznych informujemy, iż w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę firmy PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek ul. Poniatowskiego 28/6 37-450 Stalowa Wola - oferta jest zgodna z przepisami ustawy– prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Jednocześnie informujemy, iż w powyższym postępowaniu  zostało złożone 2 oferty:
Oferta nr 1 -    PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
                       37-450 Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego  28/6
       
                       - uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 10  pkt

Oferta nr 2 -   Władysław Bereza Rzeczoznawca Majątkowy
                       37-400 Nisko, ul. Sandomierska 69

                        -uzyskała w jedynym kryterium „cena”-  9,88  pkt

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 12.10.2011. Wygasa 26.11.2011. Odsłon 1320, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony