Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia:1.Przebudowa ul.11 Listopada2.Budowa ciągu (wygasły...)

ZP.271.1.6.2012JPA                                                                                                                               Sandomierz, dn. 2012.03.29

 


                                                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia:1.Przebudowa ul.11 Listopada2.Budowa ciągu pieszego od ul. Krętej do ul.Ks.H.Sandomierskiego3.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Topolowej
i Gołębickiej”


 Zamawiający – Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w powyższym postępowaniu wybrał ofertę firmy „ARCH-GEO” Sp.z o.o. ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św. – wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.


W postępowaniu jw. zostało złożone 17 ofert:

Oferta Nr 1 - DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych, Dys 302, D 21-003 Ciecierzyn k/Lublina
                         - w jedynym kryterium „cena” uzyskała  4,22  pkt

Oferta nr 2   -   Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek, 25-015 Kielce, ul. Złota 23
                         - w jedynym kryterium „cena” uzyskała  7,07 pkt

Oferta nr 3   -   Biuro Projektowe „DROGINF” Sp. z o.o. 25-561 Kielce, ul. Witosa 68 B
                        - w jedynym kryterium „cena” uzyskała    6,23 pkt

Oferta nr 4 -   Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o. 40-045 Katowice, ul. Astrów 
                         10     
                    
Oferta Nr 5 -Polska Inżynieria sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62 B, lok. 19, 02-002 
                     Warszawa 
                     - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 2,91 pkt

Oferta nr 6     - Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Siołkowa 336, 33-330 Grybów, 
                      - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 5 ,81 pkt

Oferta nr  7 -    ARCH-GEO Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26 A
                        - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała  10  pkt

Oferta nr8- Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek 39-400 Tarnobrzeg, 
                   ul. Zwierzyniecka 20/30
                   - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 5,65 pkt


Oferta nr 9  -   DrogMost Lubelski Spółka z o.o. 20-415 Lublin, ul. Zaciszna 16 , 
                        - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 3,96 pkt

Oferta nr 10 -  NEOINVEST Spółka z o.o. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarności 34,
                        - w jedynym kryterium”cena” uzyskała  4,10  pkt

Oferta nr 11 - Biuro Projektów Budownictwa CHODOR –PROJEKT Sp. z o.o. 25-323  Kielce, Al. Solidarności 34, VI p
                       - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała  5,90 pkt

Oferta nr 12 - Konsorcjum firm: KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j - Pełnomocnik  Konsorcjum oraz Pracownia Inżynierska 
                       KLOTOIDA Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum,
                       ul. Bochenka 16a 30-693 Kraków
             
Oferta nr 13-Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o., 30-048 Kraków, 
                     ul. K.    Czapińskiego 3
                    - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała  6,05 pkt

Oferta nr 14-EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk,
                     ul. Marusarzówny 2 p. 22
                     - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 6,04  pkt

Oferta nr  15 - DRAFT Spółka Inżynierska S.C., R. Dudek D. Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
                       - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 4,31  pkt

    Oferta nr16- Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek
                         Oleszczuk      – spółka jawna 20-234 Lublin, ul. Męłgiewska 38B/14,
                         - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 6,37 pkt

Oferta nr 17   - Tadeusz Żak 39-400 Tarnobrzeg, ul. Henryka Sienkiewicza 231B
                         - w jedynym kryterium ”cena” uzyskała 8,89  pkt

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 03.04.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 03.04.2012. Wygasa 17.04.2012. Odsłon 1701, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony