.:„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltobetonowej w granicach administracyjnych (wygasły...)

Or.271.2.8.2018.DDR                                                                                    Sandomierz, 2018-03-26

 

 

 

                                                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen” na zadanie pn.:Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltobetonowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”.

 

 

Zamawiający – Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Powyższa oferta spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 27.03.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 27.03.2018. Wygasa 10.04.2018. Odsłon 343, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony