Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i (wygasły...)

Sandomierz, dn. 18.03.2009r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych informujemy,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie usługi Menadżera Projektu dla Projektu pn. „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza- etap II” zamawiający wybrał ofertę firmy SAFEGE S.A. z Francji.
Cena wybranej oferty: 358.070,00 zł brutto.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.
Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta jw., która w jedynym kryterium „cena”- uzyskała 10 pkt.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniatreść ogłoszenia
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 18.03.2009
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 18.03.2009. Wygasa 01.04.2009. Odsłon 1196, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony