Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 (wygasły...)

ZP.271.1.42.2012.JPA                                                                                                                                     Sandomierz, 2012-10-10

 

                                                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY                                                       
                               
                                         
              Dot.: przetargu nieograniczonego pn.„Wykonanie schodów terenowych, chodnika i utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6”
                                           
 Uprzejmie informujemy , iż w powyższym postępowaniu zamawiający wybrał ofertę firmy ELKAMEN Mariusz Burzawa ul. H.Kołłątaja 3/33 28-200 Staszów  - wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

W postępowaniu jw. zostało złożone 7 ofert:

 Oferta  Nr 1 - Układanie Kostki Brukowej „BRUKLAND” Jerzy Cheda, ul. Bluszczowa 2 26-640 Skaryszew
                        w jedynym kryterium „cena” uzyskała    7,73 pkt

Oferta Nr 2 -  Belgips PHU Renata Bryła 27-600 Sandomierz, ul. Lubelska 47a
                        w jedynym kryterium „cena” uzyskała    5,26 pkt

Oferta Nr 3 -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA – BIS” Michał Łaski,
                      ul. Rapackiego 10/1, 26-600 Radom
                     w jedynym kryterium „cena” uzyskała   6,11 pkt

Oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „PRIMA –       BUD” inż. Andrzej Sobczyk,  ul. Wiśniowa 5A,
                     27-60Sandomierz
                    w jedynym kryterium „cena” uzyskała     8,48 pkt

Oferta Nr 5 - Zakład Remontowo-Budowlany Michał Lipiński, ul. Okrzei 7  27-600 Sandomierz
                        w jedynym kryterium „cena” uzyskała    6,33 pkt

 Oferta Nr 6- ELKAMEN  Mariusz Burzawa, ul. H. Kołłątaja 3/33,

                     28-200 Staszów
                     w jedynym kryterium ”cena” uzyskała    10   pkt

Oferta  Nr 7 -Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL sp. j. A. Markowski,
                      M. Markowska, 23-250 Urzędów ul. Partyzantów 32
                      w jedynym kryterium „cena” uzyskała    5,56 pkt

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 10.10.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 10.10.2012. Wygasa 24.10.2012. Odsłon 1255, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony