Prowadzenie akcji „zima” na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz (wygasły...)

Sandomierz, dn.14.10.2008r


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Informujemy, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Prowadzenie akcji „zima” na drogach miejskich lokalnych w m. Sandomierz, ich uporządkowanie z nagromadzonego piachu i błota po zakończeniu akcji oraz rozstawienie, napełnienie mieszanką piaskowo solną i jej uzupełnienie w okresie zimy, a następnie zwiezienie 40 szt. skrzyń do gromadzenia materiałów uszarstniających w tym o poj. 200 kg 20 szt. i 300 kg 20 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego”, Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Sandomierzu z n/w cenami:
266,86 zł brutto- oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota 1 km ulicy wyszczególnionej w zał.
Nr 1 do SIWZ
37.457,49 zł brutto- jednokrotne oczyszczenie ulic po zakończeniu „akcji zima”
27.010,91 zł brutto- rozstawienie 40 szt. skrzyń na materiał uszarstniający ich uzupełnienie nim w okresie zimowym, a następnie zwiezienie skrzyń po zakończeniu okresu zimowego
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta jw., która w kryterium „cena”- uzyskała 10 pkt.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniatreść ogłoszenia
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 16.10.2008
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 16.10.2008. Wygasa 30.10.2008. Odsłon 1007, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony