„Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaz (wygasły...)

ZP.271.1.17.2013.JPA                                                                                                                                   Sandomierz 2013-07-31

 

     
                                                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 


Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego”

 

     Zamawiający-Gmina Miejska Sandomierz,  uprzejmie informuje, iż w postępowaniu jw .wybrał ofertę Zakładu Robót Inżynieryjnych „ HYDROEKO” 27-600 Sandomierz ul.Baczyńskiego 2/2- oferta jest zgodna z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W w/w postępowaniu została złożona 1 oferta jw., która w jedynym kryterium „cena” uzyskała 10 pkt.

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 31.07.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 31.07.2013. Wygasa 08.08.2013. Odsłon 932, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony