„Wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu p (wygasły...)

   ZP.271.1.19.2011.JPA                                                                                                                                                                                         Sandomierz, 2011.05.23

 

                                                                                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5”.
 

 Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy – prawo zamówień publicznych informujemy, iż w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę firmy :
FHU „INSTALEX” Mariusz Prasek, Sucha, ul. Polna 14, 26-800 Białobrzegi.
Wybrana oferta jest zgodna z  przepisami ustawy jw., spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia , cena oferty nie przekracza kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zamówienia.

Informujemy ponadto, iż w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta:

Oferta nr 1 - FHU „INSTALEX”
                      Mariusz Prasek
                     Sucha, ul. Polna 14, 26-800 Białobrzegi
                     - uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 10  pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                         

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 23.05.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 23.05.2011. Wygasa 07.06.2011. Odsłon 2787, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony