Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Sandomierza z kontenerów, poje (wygasły...)

Sandomierz, dnia 09.06.2009r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informujemy, iż przetarg nieograniczony pn. „Zbiórka i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych
z terenu miasta Sandomierza z kontenerów, pojemników i śmietniczek ulicznych na składowisko odpadów komunalnych w Jańczycach” - został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 10.06.2009
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 10.06.2009. Wygasa 24.06.2009. Odsłon 1133, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony