Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej ... (wygasły...)

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informujemy, iż Komisja Przetargowa na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy - prawo zamówień publicznych, unieważniła przetarg nieograniczony dot.: opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej architektury”.
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 30.09.2004
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 30.09.2004. Wygasa 14.10.2004. Odsłon 5739, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony