„Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parkin (wygasły...)

ZP.271.1.4.2012.JPA                                                                                                                                 Sandomierz,dn.2012.02.23

 

 

                                                                                 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 


Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 20681 m2, oraz innych terenów miejskich nie wymienionych w ww. załączniku a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu w sposób gwarantujący ich stałe utrzymanie w czystości”

 

       Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz, informuje, iż w powyższym postępowaniu wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz -  wybrana oferta jest zgodna
z ustawą – prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo.

W powyższym postępowaniu zostały złożone 3 oferty:

Oferta Nr 1   - PHU „KALTEX” Łukasz Kaleta 25-714 Kielce ul.Podklasztorna        103B/8
                        w kryterium „cena” – uzyskała 9,76 pkt

Oferta Nr 2 - .A.S.A. Tarnobrzeg Sp.z o.o. ul. Jasińskiego 19
                       39-400 Tarnobrzeg

Oferta Nr 3 -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
                      w Sandomierzu Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 12
                      27-600 Sandomierz
                      w kryterium „cena” uzyskała 10 pkt
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                         

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 24.02.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 24.02.2012. Wygasa 09.03.2012. Odsłon 1333, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony