REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SANDOMIERZU – BULWAR PIŁSUDSKIEGO (wygasły...)

Sandomierz, dn. 18.06.2009r


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEInformujemy, iż zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu-Bulwar Piłsudskiego”- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 18.06.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 18.06.2009. Wygasa 30.06.2009. Odsłon 1102, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony