Wykonanie remontu ulicy Koseły w Sandomierzu (wygasły...)

ZP.341- 39/10                                                                                     Sandomierz, 21.10.2010r.

 

 


     
                                            OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie remontu ulicy Koseły w Sandomierzu”

 

            
Zamawiający– Gmina Miejska w Sandomierzu informuje, iż postępowanie o zamówienie publiczne jw. zostało unieważnione na podst. art.93 ust.1 pkt.1 ustawy– Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 21.10.2010
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 21.10.2010. Wygasa 31.10.2010. Odsłon 1306, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony