Odtworzenie rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej w ul. Długosza (wygasły...)

ZP.271.1.33.2012 JPA                                                          Sandomierz ,2012-08-14

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

       
dot.przetargu nieograniczonego pn:„Odtworzenie  rozmytej jezdni o nawierzchni z kostki brukowo-kamiennej
w ul. Długosza od km 0+000 do km 0+070 i ks. Rewery od km 0+000 do km 0+080 oraz kostki betonowej w ul. Św. Jadwigi Królowej od km 0+070 do km 0+170 w Sandomierzu”


Zamawiający– Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego P.H.U „SAMBET” Sokolniki ul.Furmańska 54 39-432 Gorzyce – wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy - prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz jest najkorzystniejsza cenowo.


Ponadto informujemy, iż w powyższym postępowaniu złożone zostały 2 oferty:

Oferta nr 1  
Firma Drogowa TWZ – Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski s.c.
ul.H.Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg
 - w jedynym kryterium „cena” uzyskała  9,43 pkt

Oferta nr 2    
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.H.U.”SAMBET”
Sokolniki ul.Furmańska 54, 39-432 Gorzyce
- w jedynym kryterium „cena” uzyskała   10 pkt


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 14.08.2012
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 14.08.2012. Wygasa 20.08.2012. Odsłon 1176, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony