Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz (wygasły...)

Sandomierz, dn.24.12.2008r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz w skład, których wchodzą lokale mieszkalne i lokale użytkowe w okresie od 01 stycznia 2009 do 31 października 2009 roku”
Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w
Sandomierzu.

Cena wybranej oferty: 733.270,32 zł brutto.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta jw., która w jedynym kryterium „cena”- uzyskała 10 pkt.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaTreść ogłoszenia
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 24.12.2008
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 24.12.2008. Wygasa 08.01.2009. Odsłon 1169, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony