Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parking (wygasły...)

ZP.271.1.5.2011.JP                                                                                                                              Sandomierz,dn.2011.03.16

 


                                                                     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 


Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Oczyszczanie chodników wraz z przylegającym do nich pasem jezdni do 40 cm, schodów, placów i parkingów na terenie miasta Sandomierza wymienionych w załączniku nr 1 do umowy o łącznej powierzchni 20388 m2, oraz innych terenów miejskich nie wymienionych w ww. załączniku a wymagających natychmiastowego posprzątania z nagromadzonego piachu, błota
i innych zanieczyszczeń, a w sezonie zimowym ze śniegu i lodu w sposób gwarantujący ich stałe utrzymanie w czystości”

      Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy – prawo zamówień publicznych informujemy, iż w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sandomierzu.
Wybrana oferta jest zgodna z  przepisami ustawy jw., spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy jednocześnie, iż w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:


Oferta nr 1- PHU „KALTEX”
                   ul. Podklasztorna 103B/8, 25-714 KIELCE
                   - uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 9,42 pkt


Oferta nr 2 -  PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
                     I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.W SANDOMIERZU
                    ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
                   - uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                         

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 16.03.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 16.03.2011. Wygasa 30.03.2011. Odsłon 1247, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony