Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandomierz (wygasły...)

ZP.271.1.16.2013.JPA                                                                                                                               Sandomierz,  2013-07-08 

 

 

 

                                                 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


  Dot.przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Sandomierz”

 

         Zamawiający  - Gmina Miejska w Sandomierzu informuje, iż  powyższe postępowanie  o zamówienie publiczne zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy – prawo zamówień publicznych -  cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                         

 

          


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 08.07.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 08.07.2013. Wygasa 22.07.2013. Odsłon 1292, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony