Utwardzenie odcinka pobocza ulicy Flisaków w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz, dn. 31.07.2009rOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utwardzenie odcinka pobocza ulicy Flisaków w Sandomierzu” Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego P.H.U. „SAMBET” z Sokolnik.
Cena wybranej oferty: 40.278,01 zł brutto.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych
i jest najkorzystniejsza cenowo.

Jednocześnie informujemy, iż w w/w postępowaniu zostało złożone 4 oferty:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane H.Krzynowek
ul. Radomska 27, 23-235 ANNOPOL
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”-8,64 pkt
Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk
ul. Wiśniowa 5A, 27-600 SANDOMIERZ
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 9,24 pkt
Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.H.U. „SAMBET”
Sokolniki, ul. Furmańska 54, 39-432 GORZYCE
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”-10 pkt
Oferta Nr 4: Zakład Remontowo-Budowlany MAGBUD
ul. Milberta 8/25, 27-600 SANDOMIERZ
– uzyskała w jedynym kryterium „cena”- 7,54 pktpowrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 31.07.2009
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 31.07.2009. Wygasa 17.08.2009. Odsłon 1114, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony