Budowa oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20 i kanalizacji deszczowej przez ul. Mickiewi (wygasły...)

Sandomierz, dnia 19.09.2008r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informujemy, iż przetarg nieograniczony pn. „Budowa oświetlenia przy budynkach ul. Mickiewicza 14-20
i kanalizacji deszczowej przez ul. Mickiewicza w Sandomierzu – montaż 16 szt. słupów oświetleniowych, ułożenie kabli na dł. 460 m, wykonanie przewiertu i ułożenie w nim kanału z rur PVC 315 mm dł. 10,4 m.”- został unieważniony na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy - prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska dnia 22.09.2008
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 22.09.2008. Wygasa 13.10.2008. Odsłon 2831, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony