Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul.Mickiewicza 39 (wygasły...)

ZP.271.1.51.2011.JPA                                                                                                                                      Sandomierz.2011.10.19

 


                                                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                     

Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul.Mickiewicza 39


   Uprzejmie informujemy, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego „WALBUD” Spółka z o.o. ul.Mickiewicza 69B 39-400 TARNOBRZEG - oferta jest zgodna z przepisami ustawy-prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Informujemy ponadto, iż w w/w postępowaniu zostało złożone 3 oferty:

Oferta nr 1     -    Klub Sportowy SIARKA
                           ZAKŁAD DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Sp.z.o.o.
                           Al.Niepodległości 2  39-400 Tarnobrzeg
        
Oferta nr 2     -   Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o.o.
                          ul.Mickiewicza 69B, 39-400 Tarnobrzeg
                          uzyskała w jedynym kryterium „cena”-      10  pkt

Oferta nr 3      -   FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „KING-BUD”
                            Robert Palmąka
                            ul.Rakowska 24  28-210 BOGORIA
                           

 

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 20.10.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 20.10.2011. Wygasa 03.11.2011. Odsłon 1095, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony