Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyj (wygasły...)


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Informujemy, iż w przetargu nieograniczonym pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3A w Sandomierzu –etap I”, Zamawiający wybrał ofertę: Przedsiębiorstwa Inwestycji i Budownictwa w Kielcach Sp. z o.o.
Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Cena oferty – 74.500.00 zł brutto

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniatreść ogłoszenia
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 05.12.2006
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 05.12.2006. Wygasa 26.12.2006. Odsłon 1150, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony