Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem n (wygasły...)

Or.271.2.4.2017.DDR                                                                       Sandomierz, 2017-03-09

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – tryb „porównanie cen” na zadanie pn.: Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników na terenie miasta Sandomierza”.

 

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P. H. U. SAMBET Sokolniki, ul. Furmańska 54, 39-432 Gorzyce.

 

Powyższa oferta spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 70%. i czas naprawy – 30%.)

 

W postępowaniu jw. wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/dostawcy 

Adres

Ilość punktów
cena

Ilość punktów czas naprawy

Ilość punktów ogółem

1

BELGIPS PHU Renata Bryła

ul. Lubelska 47a
27-600 Sandomierz

39,76

30

69,76

2

FIRMA DROGOWA TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.

ul. H. Sienkiewicza 231B
39-400 Tarnobrzeg

19,51

30

49,51

3

ROBSON Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz

25,07

30

55,07

4

GOBIO ENERGETYKA Jan Sochacki

Kobierniki 19A
27-600 Sandomierz

38,41

30

68,41

5

PW P.H.U.  „SAMBET”

Sokolniki, ul. Furmańska 54
39-432 Gorzyce

70

30

100

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 09.03.2017
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 09.03.2017. Wygasa 24.03.2017. Odsłon 567, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony