Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu- przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1 (wygasły...)

ZP.341- 34/10                                         

 


     
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


dot. przetargu nieograniczonego pn. „Ulica Mickiewicza 14-20 w Sandomierzu- przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -1935m², z kostki betonowej – 1108m², kanalizacji deszczowej z rur PVC Φ200,250,315 i 400mm  o łącznej dł. 344m    
 

Zamawiający – Gmina Miejska w Sandomierzu informuje, iż postępowanie o    zamówienie publiczne jw. zostało unieważnione na podst. art.93 ust.1 pkt.1 ustawy– Prawo zamówień publicznych-  nie została złożona żadna oferta.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 30.08.2010
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 30.08.2010. Wygasa 14.09.2010. Odsłon 2606, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony