„Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu (wygasły...)

ZP.271.1.7.2013.JPA                                                                                                                                     Sandomierz 2013-03-25

 


                                                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu”


Uprzejmie informujemy, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający wybrał ofertę firmy DROMAR R. L. Bożek, ul. Gulińskiego 9A, 27-400 Ostrowiec Św.
Wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy-prawo zamówień publicznych, oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ.
 

Informujemy ponadto, iż w powyższym postępowaniu o zamówienie publiczne została złożona 1 oferta jw., która w jedynym kryterium „cena” uzyskała 10 pkt.
                                  


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2013. Wygasa 08.04.2013. Odsłon 1146, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony