Zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych”
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego z 2006 r. samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, mycia fasad budynków , usuwania wody z zalanych piwnic itp :
Kod CPV-34144000-8
Wymagane parametry i wyposażenie samochodu:
· Nadbudowa:
1. dwukomorowy zbiornik o pojemności całkowitej – 7000 dm3 z podziałem na:
- komorę wody czystej – 4000 dm3
- komorę osadu i wody brudnej – 3000 dm3
2. zbiornik z dennicą otwieraną i ryglowaną hydraulicznie, osadzony elastycznie na ramie podwozia
3. zawór łączący komory wody czystej i osadu, pozwalający wykorzystać całą pojemność zbiornika na wodę czystą
4. opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka wygarniającego
5. filtr siatkowy wstępnego oczyszczania
6. zawór spustowy do usuwania wód nadosadowych
7. pompa podciśnieniowa:
- wydajność nie mniejsza niż 600 m3/h
- podciśnienie 0,085 Mpa
- napęd hydrauliczny
8. pompa wysokociśnieniowa:
- wydajność nie mniejsza niż 260 dm3/min
- ciśnienie nominalne 16 MPa z płynną regulacją ciśnienia
- napęd mechaniczny
9. możliwość jednoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej z osiągnięciem maksymalnych parametrów pracy
10. sterowanie pracą pompy wysokociśnieniowej i podciśnieniowej z miejsca pracy operatora

11. teleskopowy wysięgnik układu ssacego podnoszony i wysuwany hydraulicznie

- hydrauliczne sterowanie obrotem wysięgnika
- kąt obrotu nie mniejszy niż 3300
- kąt wzniosu nie mniejszy niż 480
- wysuw 1 m
- maksymalna głębokość ssania wysięgnikiem 4 m od poziomu jezdni
- maksymalna głębokość ssania wężami 8 m od poziomu jezdni
12. bębny i węże wysokociśnieniowe:
- bęben duży napędzany hydraulicznie, obrotowy w osi pionowej o 1800
- wąż wysokociśnieniowy na dużym bębnie, z podwójnym oplotem tekstylnym długości minimum 120 m, Ø wewnętrzne 25 mm, ciśnienie robocze 250 bar, ciśnienie rozrywające 625 bar, promień gięcia nie większy niż 150 mm
13. hydrauliczne wspomaganie równomiernego układania węża głównego w czasie jednego nawijania na bęben duży
14. licznik wysuwu węża
15. bęben mały napędzany hydraulicznie
16. wąż wysokociśnieniowy minimum 60 m Ø 13 mm na mały bęben
17. układ podgrzewania wody, umożliwiający pracę układu wysokociśnieniowego w temperaturach ujemnych do minus 150 C
18. hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i krat wpustów, mocowany do ramy podwozia

19. skrzynki narzędziowe do przewozu wyposażenia
20. wyposażenie nadbudowy
- pistolet wodny plus 2 dysze
- zestaw dysz kanałowych minimum 4 sztuki
- rolka dolna i górna do prowadzenia węża
- lampa przenośna do oświetlenia miejsca pracy
- węże ssawne minimum 2 odcinki po 4 m
- umywalka z podgrzewaną wodą

· Podwozie dwuosiowe
1. dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 18000 kg
2. kabina krótka, trzy-osobowa
3. silnik o mocy nie mniejszej niż 240 KM spełniający normy EURO 4 o pojemności nie mniejszej niż 6,5 l , płomieniowe urządzenie rozruchowe
4. zderzak z tworzywa sztucznego
5. elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h
6. poziom hałasu w kabinie do 80 dB
7. skrzynia biegów manualna 9-biegowa z nadbiegiem
8. tachograf cyfrowy
9. nośność osi przedniej nie mniejsza niż 7100 kg
10. nośność osi tylnej nie mniejsza niż 11500 kg
11. tylne zawieszenie paraboliczne
12. blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
13. hamulce tarczowe przedniej osi
14. hamulce tarczowe tylnej osi
15. ABS
16. rozstaw osi do 4150 mm
17. koła R 22,5
18. dźwiękowy sygnał biegu wstecznego
19. komputer pokładowy

Kod CPV-34144000-8. Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 05.09.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- do 11.12.2006 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Kazimierz Stolarski – tel. (0-15 ) 832 -29- 42
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano Prezesowi UZP
w dniu 08.08.2006 r.

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.08.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.08.2006. Wygasa 04.09.2006. Odsłon 4303, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony