Automatyka mobilna (wygasły...)

Sandomierz:  TK /3524/ 2011: Zakup i dostawa 11 sztuk systemów dystrybucji biletów - automatów mobilnych.
Numer ogłoszenia: 389348 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 11 sztuk systemów dystrybucji biletów - automatów mobilnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna systemu dystrybucji biletów - automatu mobilnego: I. Dane ogólne. 1. Obudowa: blacha stalowa, pomalowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, 2. Drzwi: stal nierdzewna, ryglowane minimum w trzech punktach (góra, dół, pośrodku), 3. Mocowanie: stalowe rury nośne Ø35mm, mocowane minimum w trzech punktach (podłoga, burta lub poręcz oraz sufit); możliwość szybkiego zdjęcia automatu i wymiany na inny, automat musi być zamontowany na stelażu przytwierdzonym na stałe do w/w rur nośnych. Dostarczone automaty muszą być mechanicznie i elektrycznie wymienne z już zamontowanymi urządzeniami w autobusach, tzn. po zdjęciu obecnie posiadanego automatu musi istnieć możliwość założenia na jego miejsce nowego. Analogicznie urządzenia już zamontowane w autobusach muszą mieć możliwość zainstalowania na nowych stelażach. 4. Wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji, wyposażona w otwory umożliwiające odpływ na zewnątrz wody lub innych płynów zgromadzonych we wnęce, 5. Automaty muszą być wyposażone w samozamykającą się kasetę końcową na bilon ze stali nierdzewnej o pojemności: minimum 3,5 l. 6. Klucze: 4 rodzaje kluczy: a) taki sam klucz do otwarcia drzwi każdego automatu, b) taki sam klucz do odblokowania wszystkich zasobników wydawania reszty, c) taki sam klucz do wszystkich

blokad kaset końcowych na monety, d) taki sam klucz do wszystkich kaset końcowych na monety. Dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletów kluczy równa liczbie automatów), 7. Instrukcja obsługi, eksploatacji oraz konserwacji automatów w języku polskim. 8. Licencja na oprogramowanie zewnętrzne i wewnętrzne zainstalowane w automatach biletowych - do każdego automatu odrębna licencja lub licencja zbiorcza za wskazaniem ilości automatów biletowych objętych daną licencją. II. Warunki eksploatacyjne: 1. Klasa ochrony minimum IP 54, 2. Temperatura pracy: -25 ÷ +70 oC, 3. Wilgotność względna otoczenia: max. 95%, 4. Zabezpieczony przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, 5. Odporny na wstrząsy i uderzenia, 6. Czas od włączenia zasilania w autobusie do możliwości obsługi pasażera przez automat nie dłuższy niż 5 minut. III. Zasilanie: 1. Z instalacji pokładowej pojazdu: 24VDC (± 25%), 2. Wbudowany akumulator, umożliwiający w przypadku braku zasilania zakończenie transakcji, zapisanie wszystkich niezbędnych danych oraz automatyczne wyłączenie się. IV. Obsługa: 1. Ekran: LCD, monochromatyczny lub kolorowy, przekątna min 8cal, rozdzielczość VGA, zabezpieczony przezroczystą płytką z tworzywa sztucznego bądź szkła odpornego na zarysowanie oraz zniszczenie, 2. Ekran startowy - najczęściej używana taryfa biletowa (minimum 4 wybierane bilety). 3. Menu hierarchiczne - możliwość wyświetlania dodatkowych informacji i reklam, w przypadku podłączenia do autokomputera możliwość wyświetlenia i wydruku aktualnego rozkładu jazdy, 4. Klawiatura: minimum 14 podświetlanych klawiszy wyboru, po obu stronach ekranu lub wokół niego, zabezpieczonych przed zniszczeniem lub zablokowaniem, alternatywnie ekran dotykowy. 5. Optyczne i akustyczne potwierdzenie opcji wyboru, 6. Obsługa w języku polskim, języku angielskim i języku niemieckim, 7. Możliwość rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie, 8. Wyświetlanie kwoty pozostałej do zapłaty, 9. Możliwość sprzedaży biletów w przypadku braku monet do wydawania reszty (wyświetlany jest napis informujący o sprzedaży biletów za odliczoną gotówką), 10. Możliwość sprzedaży kilku biletów w jednej transakcji, V. System pieniężny: 1. akceptowalne monety: minimum 7 nominałów (1 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) 2. wydawanie reszty: minimum 5 dowolnie wybranych nominałów, każdy zasobnik na minimum 60 monet, pojemniki do wydawania reszty automatycznie uzupełniają stan monet w trakcie transakcji, 3. czytnik monet; rozpoznaje minimum 5 parametrów monet; możliwość zmiany akceptowalnych monet, możliwość regulacji czułości czytnika monet, 4. wlot monet: szczelinowy, monety wrzucane pojedynczo do szczeliny. Wrzutnik monet musi otwierać się automatycznie w momencie wyboru funkcji zakupu biletu. W pozostałych przypadkach wrzutnik musi być zamknięty, uniemożliwiając włożenie obcych przedmiotów lub wlanie cieczy, 5. konstrukcja czytnika monet musi być taka, aby przystosowanie automatu do obsługi monet EURO w momencie ich wprowadzenia w Polsce ograniczało się jedynie do zmiany oprogramowania urządzenia, 6. w przypadku rezygnacji z zakupu lub nie zaakceptowania przez automat wrzuconej monety pasażer musi otrzymać z powrotem tę sama fizycznie monetę lub monety. VI. Obsługa karty elektronicznej: 1. możliwość rozbudowy o czytnik bezstykowej karty elektronicznej (automat musi być mechanicznie, elektrycznie i programowo przygotowany do rozbudowy o w/w czytnik), 2. charakterystyka automatu w zakresie obsługi bezstykowej karty elektronicznej: a) zapis i odczyt danych na karcie elektronicznej, b) możliwość doładowania karty, c) funkcja portmonetki elektronicznej, d) każdorazowo automat musi wydrukować potwierdzenie transakcji, e) możliwość obsługi karty miejskiej, f) rejestracja przejazdów bezpłatnych, g) w pamięci automatu musi być

przechowywana lista kart zastrzeżonych tak, aby niemożliwe było doładowanie biletu na taką kartę. VII. Wydruk biletów i raportów: 1. drukarka termiczna, pełno graficzna z automatycznym nożem odcinającym, możliwość druku uprzednio zdefiniowanej grafiki, 2. drukowanie biletów i raportów, 3. wymiary biletu: szerokość - 35 mm, długość - 75 mm, 4. średnica rolki papieru musi być tak dobrana, aby przy gramaturze papieru 100 g/m2 była możliwość wydruku minimum 5000 biletów, 5. drukarka musi obsługiwać papier o gramaturze: od 80 do 150 g/m2. VIII. Przyłącza i przesyłanie danych: 1. możliwość pracy autonomicznej, 2. możliwość współpracy z autokomputerem pokładowym: magistrala IBIS lub RS 485 (autokomputer gromadzi między innymi w pamięci dane dotyczące sprzedaży poszczególnych nominałów biletów i rejestruje stany awaryjne), 3. przenoszenie i przesyłanie danych ze sprzedaży i eksploatacji: przy użyciu karty pamięci, pendrivea lub notebooka. IX. Funkcje oprogramowania w automacie: 1. rejestracja otwarcia drzwi i wszystkich czynności serwisowych, jakie zostały w nim wykonane np.: a) wyjecie, wymiana kasety końcowej na bilon, b) wyjecie zasobników do wydawania reszty, c) uzupełnienie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty. 2. rejestracja i sygnalizacja stanów awaryjnych i ostrzegawczych: a) brak monet w zasobnikach do wydawania reszty, b) zerwany papier, c) brak papieru, d) kończąca się rolka papieru, e) zapełniona kaseta końcowa na monety, f) kaseta końcowa na monety zapełniona w 80%, g) próba włamania, h) brak zasilania, i) uszkodzenie automatu. 3. drukowanie raportów np.: a) stan gotówki w zasobnikach do wydawania reszty oraz kasecie końcowej, b) raport z uzupełnienia zasobników do wydawania reszty, c) raporty dotyczące stanów awaryjnych, d) raporty dotyczące sprzedaży biletów z podziałem na nominały. 4. zapisywanie danych dotyczących sprzedaży i funkcjonowania automatu w formie zaszyfrowanej na karcie pamięci, pendrivie lub notebooku w trakcie czynności serwisowych. 5. Oprogramowanie automatów powinno być tak skonfigurowane aby możliwy był zakup biletów według obowiązującej w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu taryfy przewozowej. 6. Każdy automat ma być dodatkowo wyposażony w 2 rolki papieru do drukowania o wzorze i jakości uzgodnionym z Zamawiającym. X. Oprogramowanie wspomagające (w siedzibie Zamawiającego): 1. wykonawca jest zobowiązany dostosować i uruchomić istniejące stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem umożliwiające: a) odczyt z pamięci automatów zaszyfrowanych danych przeniesionych za pośrednictwem karty pamięci lub pendrivea, b) tworzenie taryfy biletowej oraz definiowanie formy graficznej sprzedawanych biletów, c) tworzenie dowolnych statystyk sprzedaży w wybranych terminach w rozbiciu na rodzaje sprzedanych biletów; wielkość ilościowa i wartościowa sprzedaży w poszczególnych automatach i na poszczególnych liniach, grupowanie i sumowanie danych, d) definiowanie maski i tła ekranów informacyjnych, e) tworzenie reklam, f) programowanie odpowiednich uprawnień dla osób zajmujących się obsługą automatów, g) możliwość tworzenia wielopoziomowego menu na ekranach automatu. h) Możliwość tworzenia kodów dostępu i personifikacji dla personelu oraz ich przenoszenia na pendrivea lub karty pamięci XI. Szkolenie: Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie: 1. bieżąca konserwacja, uzupełnianie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty, wymiana kaset końcowych, usuwanie usterek - 3 pracowników, 2. obsługa oprogramowania: analizy finansowe, programowanie taryfy, reklam, itp. - 3 pracowników, 3. serwis techniczny obejmujący wymianę elementów lub modułów, wgrywanie nowego oprogramowania, przeprowadzanie testów i innych - 2 pracowników. XII. Obsługa serwisowa: 1. logowanie osoby obsługującej: przy użyciu indywidualnej karty oraz kodu PIN (poziom dostępu ustalony indywidualnie dla

każdego z obsługujących), 2. Zakres czynności serwisowych: a) uzupełnianie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty, b) wymiana kaset końcowych na monety, c) usuwanie drobnych usterek, d) po wejściu w tryb pracy serwisowej kontrola statusu poszczególnych podzespołów na ekranie automatu oraz możliwość sprawdzenia stanów zasobników na monety, e) drukowanie raportów. XIII. Montaż: Montaż 11 sztuk systemów dystrybucji biletów - automatów mobilnych w autobusach wraz z podłączeniem zasilania i poprowadzenia wiązki przewodów do kabiny kierowcy (do miejsca umożliwiającego podłączenie autokomputera), w tym montaż 5 szt. automatów w autobusach marki: 2 szt. Autosan A10-10M Medium, 2 szt. Autosan H7- 10.06 Solina, 1 szt. Autosan H9-35 w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe 6 szt. automatów do zamontowania w fabrycznie nowych autobusach w siedzibie producenta autobusów wskazanego przez Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego. XIV. Gwarancja: 1. okres gwarancji: minimum 48 miesięcy, 2. czas usunięcia usterki: max. 48 godzin. XV. Zakres dostawy: 1. automat, z kasetami na bilon i z modułem (modemem) przesyłania danych za pośrednictwem karty pamięci lub pendrivea - 11 sztuk, 2. dodatkowe kasety końcowe na bilon - 6 sztuk, 3. rury wraz ze stelażami do mocowania automatów - 11 kompletów, 4. stanowisko komputerowe z oprogramowaniem oraz czytnikiem indywidualnych kart (jeśli Dostawca nie wykorzysta istniejącego stanowiska komputerowego wraz softwarem), 5. karty serwisowe - 5 sztuk. 6. Na wszystkich zamawianych automatach (11 szt.) muszą być umieszczone w widocznym miejscu plakietki informacyjne według wzoru określonego w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji zamieszczonych na stronie internetowej - www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce Dokumenty do pobrania, Dokumenty przyjęte przez IZ RPOWŚ, Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lat 2007-2013. Miejsce umieszczenia i treść informacji w uzgodnieniu z zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
 
  • upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż

 

 

 

 • 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Oświadczenie wykonawcy o fabrycznie nowych systemach dystrybucji biletów - automatach mobilnych - wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2011 roku. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu dostawy zgodnie z punktem 3.3 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl -ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU

 

MIEJSKIEGO --- Spółki prawa handlowego- ogłos

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza w ramach osi priorytetowej 6 Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 22.11.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 22.11.2011. Wygasa 02.12.2011. Odsłon 3420, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony