Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Romanówce (wygasły...)

§ 1

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Romanówce,  gmina Dwikozy o powierzchni 1,77 ha (jeden hektar i 77 arów)  o numerze ewidencyjnym 2, z przeznaczeniem pod budowę wiatraka, oraz kompletną dokumentację na budowę elektrowni wiatrowej wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę.

 

§ 2

 

Cena wywoławcza 184.250,00 zł  netto, wadium 5.500,00 zł. Do wylicytowanej kwoty  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

§ 3

 


1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie gotówki w wysokości j.w.


2.  Wadium należy wpłacić na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12  na numer konta PKO bp S.A.  94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.


3.  Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 12 lipca 2016 r. do godziny 10:00 kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie.


4.  Wpłacając wadium należy zaznaczyć, że dotyczy sprzedaży gruntu i dokumentacji na budowę elektrowni wiatrowej. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zapłaty za przedmiot zakupu.


5.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wybrana w wyniku licytacji jako Kupujący nie zawrze z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie umowy kupna w formie aktu notarialnego.


6. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami oraz aktualnymi dokumentami rejestrowymi podmiotu.

 

§ 4

 

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30  do 14:00 osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu tel. 15 832 36 79 w. 141, 136, 143 a także na stronie internetowej www.pgkim.sandomierz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

 

§ 5

 

Otwarcie przetargu ustnego - licytacji na zbycie nieruchomości i dokumentację opisaną w § 1 rozpocznie się w dniu 12 lipca 2016r. o godzinie 10:30 w siedzibie PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.

 

§ 6

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podania przyczyn.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 24.06.2016
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 24.06.2016. Wygasa 12.07.2016. Odsłon 445, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony